Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy


Świadectwo uznania


Certyfikaty

W 2012 firma Rusztowania Chrzanowski Sp. z o.o. otrzymała certyfikaty Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością ISO:9001 oraz OHSAS:18001.


Certyfikat CEMEX

Globalny system zarządzania bezpieczeństewem pracy CEMEX


Certyfikat INFPREVENT


Rusztowania Chrzanowski Sp. z o.o.
Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 13
24-110 Puławy
tel./fax. 0-81/473-13-33
biuro@rusztowaniachrzanowski.pl