Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy


Świadectwo uznania


Certyfikaty

W 2012 firma Rusztowania Chrzanowski Sp. z o.o. otrzymała certyfikaty Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością ISO:9001 oraz OHSAS:18001.


Certyfikat CEMEX

Globalny system zarządzania bezpieczeństewem pracy CEMEX